Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.arabskeparfemy.shop1.cz, provozovaném: Ilona Břichnáčová, Havelcova 240, 280 02 Kolín III, IČ: 46370595
(dále jako provozovatel obchodu)

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi provozovatelem obchodu, jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva , kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání .
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.arabskeparfemy.schop1.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, i s reklamačním řádem.

Pro objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží kupujícím a samotná kupní smlouva vzniká doručením přijetí (akceptací) objednávky prodávajícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj kupujícího.

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Prodávající si vymezuje právo změny cen dle nutnosti.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
4. Cena zboží

Ceny nabízeného zboží platné v době objednávky jsou konečné, nejsem plátce DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na arabskeparfemy@seznam.cz po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zobrazení zboží

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu nově formulované vůně, či vnějšího vzhledu krabičky.
5. Způsoby platby, náklady na doručení

- platba bankovním převodem č. ú.2000598638/2010 - doprava dle vybraného druhu v košíku.
Při platbě bankovním převodem se řiďte pokyny k platbě. Expedici objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

- na dobírku (hotově při převzetí zboží) - doprava + dobírka

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli.

- hotově při osobním odběru na výdejním místě 30,-Kč

V pracovních hodinách na výdejním místě na adrese: SH Quatro, Havelcova 240, 280 02 Kolín III
6. Způsob doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta.. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Česká Pošta - V pracovních dnech doručuje balíček poštovní doručovatel zpravidla do 48 hodin od expedice. Pokud vás nezastihne doma, nechá vám ve schránce oznámení o uložení zásilky. Balíček si budete moci vyzvednout na vaší poště do sedmi dnů od neúspěšného doručení.

Linka České Pošty pro zákaznický servis 800 177 889.


Zásilku je možné si vyzvednout i osobně na výdejním místě v Kolíně, Havelcova 240. Zákazník je informován sms zprávou a e-mailem, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

Objednané zboží je expedováno maximálně do 1 týdne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Zákazník je vždy informován o odeslání zboží na jeho e-mailové adrese. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
.

Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.
7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM a je objednané v pracovních dnech do 12:00 hodin, je expedováno ještě tentýž, nejpozději druhý den po přijetí objednávky. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.

Informace o zboží, které je skladem se u nabízeného zboží může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.
9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

SH Quatro
Havelcova 240
280 02 Kolín III
Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod)
10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.
11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na arabskyparfem@shop1.cz

Tyto obchodní podmínky a nabývají účinnost 01. 6. 2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one